/
VI RUSSIAN CONGRESS ON BIOCHEMISTRY
IX RUSSIAN SYMPOSIUM "PROTEINS AND PEPTIDES"
October 1–6, 2019
Sochi–Dagomys, Russia
 
 

PROGRAM COMMITTEE CHAIRS

Alexander Gabibov 

 
Vadim Ivanov

 

PROGRAM COMMITTEE MEMBERS

Alexander Archakov
Alexei Belogurov
Nikolai Bovin
Egor Vassetsky
Alexander Vassilevsky
Pavel Georgiev
Vadim Govorun
Tatiana Gorshkova
Alexander Grechkin
Sergey Deyev
Dmitry Dolgikh
Olga Dontsova
Alexei Egorov
Roman Efremov
Elena Ilina
Natalia Klyachko
Andrei Konevega


 
Sergey Kochetkov
Olga Lavrik
Andrei Lisitsa
Dmitry Los
Konstantin Lukyanov
Nikolai Myasoedov
Tatiana Ovchinnikova
Vladimir Popov
Sergei Razin
Maria Rubtsova
Alexander Savitsky
Petr Sergiev
Ivan Smirnov
Anatoly Fedorov
Alexei Finkelstein
Viktor Tsetlin
Alexander Yanenko